Glass

Lekkość, innowacyjność, czystość, są prerogatywami zawartymi w nowej koncepcji ceramicznego projektu GSG. Ekstremalna formalna liniowość szkła tworzy powłokę do wody łączące się z ceramicznymi formami , które są podtrzymywane przez elementy. Jest to silna koncepcja architektoniczna: empetryczne i trasparentne nakładanie się w połączeniu ze wspomaganiem elementów ceramicznych, daje poczucie niematerialności. Szkło wywołuje nieokresloną refleksję ; ceramika wspiera się siłą grawitacji tworząc subtelne granice.