Oz

Oz jest pojęciem, jest asymilacją, a zarazem obojętnością wobec norm i kodów. "Kopanie" jest działaniem, które pchnęło do przodu formalnego ducha: znaki odciskane na materii, która składa się na korzenie czasu i tradycji. "Zadrapania" pozostawione w materii są gwałtowne, jak również łagodne, łamiące się gesty, które służą konkretnemu celowi: odbiór wody i sprawienie, że powróci ona do materii. Ci, którzy wybierają ten zestaw koncepcji, są zaproszeni do przedyskutowania go tak jak zwykle z dziełem sztuki, ponieważ służy on swojemu specyficznemu funkcjonowaniu w sposób awangardowy.