Touch

GSG Ceramic Design ma na celu stworzenie wrażenia delikatnego dotyku w łazience jednocześnie oferując mocno zaznaczony styl. Touch jest materią dla wody i ukształtowaną przez wodę, ofiarowaną człowiekowi w postaci obiektu poetyckiego: dla tych, którzy szukają znaczenia w kształtach, Touch staje się obiektem nieustannie zmieniającym się, zawsze zgodnym z upływem czasu i gotowym do służby ciałem i umysł. To poszukiwanie naturalności, ruch kształtów, pragnienie otoczania się kształtami oferowanymi przez Naturę, która staje się archetypem, jest modus vivendi, jedynym sposobem życia w absolutnie zgodnej harmonii. Plastycznym gestem charakteryzującym cały zestaw jest prawie ręczne formowanie miejsca, w którym znajduje się woda i kształt materii, w celu ponownego użycia w sposób nie traumatyczny. Przedmioty w ten sposób przyjmują staroświecką wartość rzemieślniczą, która nie ma nic wspólnego z uprzemysłowionymi kształtami, którymi zwykle jesteśmy otoczeni. Podstawowe przesłanie brzmi: odkryjmy na nowo smak obiektów, które mogą wygrać wyzwanie przeciw czasowi poprzez odnowioną spójność kształtów i ich przeznaczenie./p>